Website Banner
 
 ประเภททรัพย์สิน/หลักทรัพย์


 

รหัสหลักประกัน

ชื่อหลักประกัน
 
 1 เครื่องจักร
 2 ที่ดินพร้อมอาคารนิชย์
 3 พื้นที่สำนักงานให้เช่า 
 4 อาคารชุด
 5 ห้องชุด
 6 โครงการต่างๆ
 7 ที่ดินว่างเปล่า
 8 มินแฟคตอรี่
 9 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 10 ถอดแบบพิมพ์เขียว
 11 ตรวจงวดงานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 12 แบบแปลน
 13 โรงสีข้าว
 14 บ้านเดียว
 15 สิ่งปลูกสร้าง
 16 ทาวน์เฮาส์
 17 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 18 สิทธิการเช่าอาคาร/ป้ายฯ
 19 ที่ดินพร้อมแบบแปลน

 20

อื่นๆ
 
 

                                       
                                                           
                                                       
     
    บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548000666
Tel : 02-513-1674-5, 063-334-4321, 086-395-0105
Fax. 02-019-4576 E-mail : Q.A.2015@QA-APPRAISAL.COM
 
     
Current Pageid = 16