Website Banner
 

 

 
รหัสหลักประกัน ชื่อหลักประกัน 
 1 เครื่องจักร
 2 ที่ดินพร้อมอาคารนิชย์
 3 พื้นที่สำนักงานให้เช่า 
อาคารชุด
 4
 5 ห้องชุด
 6 โครงการต่างๆ
 7 ที่ดินว่างเปล่า
 8 มินแฟคตอรี่
 9 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 10 ถอดแบบพิมพ์เขียว
 11 ตรวจงวดงานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 12 แบบแปลน
 13 โรงสีข้าว
 14 บ้านเดียว
 15 สิ่งปลูกสร้าง
 16 ทาวน์เฮาส์
 17 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 18 สิทธิการเช่าอาคาร/ป้ายฯ
 19 ที่ดินพร้อมแบบแปลน
 20 อื่นๆ
 
     
      บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 02-513-1674-5, 063-334-4321, 086-395-0105
Fax. 02-019-4576 E-mail : Q.A.2015@QA-APPRAISAL.COM
 
     
Current Pageid = 7